Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2011

daniel617
3640 7589 500
Reposted fromhogwarts hogwarts
daniel617
5835 7452
Reposted fromlaluna laluna viahogwarts hogwarts
daniel617
7662 2e27
Reposted frombazant bazant viahogwarts hogwarts
daniel617
9420 2123
Reposted fromdusz dusz viahogwarts hogwarts
daniel617
7822 bdee 500
Voldemortanic
Reposted fromtentego tentego viahogwarts hogwarts
daniel617
– Szpiegowałem dla ciebie, kłamałem dla ciebie, narażałem dla ciebie życie, a wszystko to robiłem, by zapewnić bezpieczeństwo synowi Lily. A teraz mówisz mi, że hodowałeś go jak prosiaka na rzeź.
– To bardzo wzruszające, Severusie – powiedział z powagą Dumbledore. – A więc w końcu dojrzałeś do tego, by przejmować się losem tego chłopca?
– Jego losem? – wykrzyknął Snape. – Expecto patronum!. Z końca jego różdżki wystrzeliła srebrna łania. Wylądowała na podłodze, przebiegła przez pokój i wyskoczyła przez okno. Dumbledore patrzył, aż jej srebrna poświata zniknęła w ciemności, a potem odwrócił się do Snape'a. Oczy miał pełne łez.
– Przez te wszystkie lata?...
– Zawsze.
— Harry Potter i Insygnia Śmierci
Reposted fromumierajstad umierajstad viahogwarts hogwarts
daniel617
7135 e73f 500
Reposted fromhalszka23 halszka23 viahogwarts hogwarts
daniel617
3845 1302 500
Reposted fromampajewska ampajewska viahogwarts hogwarts
daniel617
0191 1b62
Reposted fromhalszka23 halszka23 viahogwarts hogwarts

August 21 2011

daniel617
Play fullscreen
Reposted byalzeabunuelooxenschwanz

August 20 2011

daniel617
1904 25bc 500
Grosser Mythen (mountain, Switzerland).
daniel617
2243 ccc3 500
UWAGA NAKURWIAM SALTO! HAHAHA
Reposted fromkrzysk krzysk viazabawkiprofana zabawkiprofana
daniel617

When I see somebody I like a lot.

daniel617
0180 904a
daniel617
0535 85a2
Reposted fromLadyRogue LadyRogue viazabawkiprofana zabawkiprofana
daniel617
6585 b14d
daniel617
6131 ab63
Reposted fromkniepuder kniepuder viazabawkiprofana zabawkiprofana
daniel617
2319 e5da
Reposted fromlastu lastu viazabawkiprofana zabawkiprofana
daniel617
3712 5a12 500
Reposted fromlastu lastu viazabawkiprofana zabawkiprofana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl